OBJAŚNIENIA - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Ks. I w. 790:
Co by rzekł wojewoda Niesiołowski stary,
Józef hrabia Niesiołowski, ostatni wojewoda nowogrodzki był prezesem rządu rewolucyjnego w czasie powstania Jasińskiego.


Ks. I w. 796:
Białopiotrowiczowi samemu odmówił!...
Jerzy Białopiotrowicz, ostatni Pisarz W. Ks. Litewskiego, czynnie należał do powstania Litwy pod Jasińskim. Sądził więźniów stanu w Wilnie. Mąż dla cnot i patriotyzmu bardzo szanowany w Litwie.


Ks. I w. 850:
Woźny pas mu odwiązał, pas słucki, pas lity.
W Słucku sławna była fabryka złotogłowu i pasów litych na całą Polskę; udoskonalona staraniem Tyzenhauza.


Ks. I w. 872:
Była to trybunalska wokanda...
Wokanda - wąska, podługowata książeczka, na której spisywano nazwiska stron procesujących wedle porządku aktoratów. Każdy adwokat i woźny musiał mieć takową wokandę.


Ks. I w. 923:
Rzucił w oczy Francuzów sto krwawych sztandarów...
Jenerał Kniaziewicz, wysłany przez armię włoską, złożył Dyrektoriatowi zdobyte chorągwie.


Ks. I w. 924:
Jak Jabłonowski zabiegł, aż kędy pieprz rośnie.
Książę Jabłonowski, dowodzący Legią Naddunajską, umarł w Saint Domingo i cała prawie Legia tam zginęła. W emigracji jest kilku weteranów pozostałych z owej nieszczęsnej wyprawy, między innymi jenerał Małachowski.


Ks. II w. 228:
I w organ i w rozliczne instrumenty grała.
W dawnych zamkach stawiano na chorach organ.


Ks. II w. 282:
I czarną mu polewkę do stołu podano.
Czarna polewka, podana u stołu paniczowi starającemu się o rękę panny, oznaczała rekuzę.


Ks. II w. 501:
Lub z wicin bierze ziarna w najlepszym gatunku.
Wiciny są to wielkie statki na Niemnie, któremi Litwini prowadzą handel z Prusami, spławiając zboża i biorąc w zamian za nie towary kolonialne.


Ks. II w. 822:
Książę Dominik, kiedym z nim razem polował.
Ks. Dominik Radziwiłł, wielki miłośnik polowania, emigrował do Księstwa Warszawskiego i wystawił własnym kosztem pułk jazdy, którym dowodził. Umarł we Francji. Na nim zgasła linia męska książąt na Ołyce i Nieświeżu, największych panów w Polszcze i zapewne w Europie.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 - 


  Dowiedz się więcej
1  Obraz i ocena szlachty w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza - plan wypracowania
2  Pan Tadeusz - romantyczna epopeja narodowa
3  Charakterystyka GerwazegoKomentarze
artykuł / utwór: OBJAŚNIENIA    Tagi: