Szczegółowy plan wydarzeń Pana Tadeusza - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
4.Gra Wojskiego na rogu kończąca polowanie.
5.Spór Asesora z Rejentem, tym razem o to, kto zabił niedźwiedzia – wyjaśniony przez Gerwazego.
6.Opowieść Wojskiego o Domejce i Dowejce.
7.Kolejna nieudana próba rozstrzygnięcia sporu o Kusego i Sokoła – żaden z chartów nie wraca z zającem.

Księga V Kłótnia
1.Porównanie przymiotów Hrabiego i Tadeusza poczynione przez Telimenę.
2.Decyzja Telimeny o pokazaniu Zosi gościom.
3.Przedstawienie Zosi Tadeuszowi.
4.Dostrzeżenie przez Tadeusza omyłkowego uznania Telimeny za ową nieznajomą spotkaną pierwszego dnia po przyjeździe.
5.Sprzeczka Tadeusza z Telimeną.
6.Nieprzyjemna przygoda Telimeny z mrówkami.
7.Wieczerza w zamku:
a)nauka Wojskiego o niegrzeczności milczenia przy stole;
b)podział „łupów” z polowania: mięso niedźwiedzie dla klasztoru Ks. Robaka, zaś skóra dla Hrabiego;
c)przypływ urazy i niechęci Hrabiego do Sopliców spowodowany, w jego mniemaniu, litościwym gestem ofiarowania mu skóry zwierzęcia;
d)pojawienie się Gerwazego;
e)kłótnia między Gerwazym i Hrabią a Soplicami i ich gośćmi.
8.Narada Hrabiego ze sługą w sprawie planu zbrojnego odzyskania zamku.

Księga VI Zaścianek
1.Napisanie skargi na zachowanie Hrabiego i Gerwazego przez Sędziego.
2.Wyruszenie Woźnego ze skargą do zamku.
3.Przybycie Ks. Robaka do Soplicowa:
a)rozmowa z Sędzią;
b)wskazanie na konieczność załagodzenia sporu z Hrabią, aby móc współdziałać dla sprawy narodowej;
c)obietnica zaniechania dalszych waśni złożona przez Sędziego, jeżeli Hrabia pierwszy przeprosi;
4.Udanie się Ks. Robaka do zamku i spotkani z Protazym.
5.Wiadomość o wyjeździe Hrabiego do Dobrzyna.
6.Opis zaścianka Dobrzyńskich i jego mieszkańców.
7.Zbiórka szlachty w domu „Maćka nad Maćkami”.

Księga VII Rada
1.Narada nad koniecznością gotowania się do walki o wolność:
a)głos Bartka zwanego Prusakiem;
b)głos Maćka zwanego Chrzcicielem;
c)głos Buchmana;
d)głos Jankiela
2.Pojawienie się Gerwazego i jego przemowa wskazująca na konieczność najazdu na Soplicę.
3.Krytyczny głos Maćka Dobrzyńskiego i wypędzenie zgromadzonych.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


  Dowiedz się więcej
1  Wątek sporu o zamek
2  Komizm sporu Asesora z Rejentem
3  Artyzm Pana TadeuszaKomentarze
artykuł / utwór: Szczegółowy plan wydarzeń Pana Tadeusza    Tagi: