Szczegółowy plan wydarzeń Pana Tadeusza - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
4.Przyjazd Hrabiego do zaścianka i niemal powszechna aprobata pomysłu zajazdu (wyjątki stanowili Maciek i Bartek Dobrzyńscy oraz Jankiel).

Księga VIII Zajazd
1.Spokojny wieczór w Soplicowie, spędzany na świeżym powietrzu:
a)astrologiczne teorie Wojskiego;
b)pojawienie się komety i przepowiednie niebezpieczeństwa z nim związanego;
2.Przybycie Ks. Robaka do dworu.
3.Rozmowa Bernardyna z Sędzią, w której ujawnia swoją tożsamość (Jacka Soplicy, brata Sędziego).
4.Wyjazd zakonnika w celu uspokojenia wzburzonej szlachty.
5.Rozmowa Tadeusza z Sędzią – plany szybkiego wyjazdu wyłożone przez młodzieńca.
6.Nocne spotkanie Tadeusza z Telimeną i zerwanie związku.
7.Próba samobójcza Tadeusza powstrzymana najazdem Hrabiego.
8.Zajazd:
a)wzięcie w niewolę mieszkańców dworu;
b)przygotowanie uczty suto zakrapianej alkoholem
c)zakończenie zajazdu zapadnięciem w głęboki sen.

Księga IX Bitwa
1.Obudzenie się wczorajszych triumfatorów w niewoli.
2.Przyjście z pomocą Soplicy przez okoliczną szlachtę i wojsko rosyjskie.
3.Nieudane (przez twarde stanowisko Płuta) próby polubownego załatwienia sprawy podejmowane przez Sędziego.
4.Przybycie Ks. Robaka z przebranym Maćkiem Dobrzyńskim i jednym z Mickiewiczów.
5.Uczta wyprawiona przez Bernardyna, suto zakrapiana alkoholem.
6.Potajemne uwolnienie uczestników zajazdu przez Maćka i Mickiewicza.
7.Spoliczkowanie Płuta przez Tadeusza, dające początek bitwie.
8.Bitwa z Moskalami:
a)rozgromienie znacznej części oddziałów rosyjskich przez szlachtę;
b)walka z oddziałem Rykowa:
rozbicie zwartych szyków oddziału przez Konewkę Dobrzyńskiego;
ucieczka reszty oddziału do ogrodu;
atak Hrabiego na Moskali – Ks. Robak zostaje trafiony kulą przeznaczona dla ostatniego z Horeszków;
pomysł Wojskiego, aby przewrócić na Rosjan starą wieżę do wyrobu serów, i wcielenie owego pomysłu w życie;
c)kapitulacja Rykowa;
9.Zwycięstwo.
10.Niepisana umowa z Rykowem dotycząca przemilczenia ostatnich wydarzeń.
11.Przyznanie się Gerwazego do zabicia Płuta.
12.Uczta kończąca ostatni zajazd na Litwie.

Księga X Emigracja. Jacek

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


  Dowiedz się więcej
1  Sąd nad Polską i sen o Polsce w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza - plan wypracowania
2  Obraz Soplicowa
3  „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza i „Potop” Henryka Sienkiewicza – utwory pisane ku pokrzepieniu serc. Udowodnij tezę. Plan wypracowaniaKomentarze
artykuł / utwór: Szczegółowy plan wydarzeń Pana Tadeusza    Tagi: