Szczegółowy plan wydarzeń Pana Tadeusza - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1.Nocna burza nad Soplicowem.
2.Przygotowania do wyjazdu najbardziej aktywnie walczących na emigrację (w tym Tadeusz i Hrabia).
3.Pożegnanie:
a)Tadeusza z Zosią;
b)Hrabiego z Telimeną;
4.Spowiedź Ks. Robaka:
a)ujawnienie swojej tożsamości przez Jacka Soplicę (Ks. Robaka);
b)opowieść o przyczynach waśni rodowych przekazana z perspektywy Jacka;
c)historia losów Jacka po zamordowaniu Stolnika;
5.Wybaczenie krzywd przez Gerwazego i wiadomość o przedśmiertnym przebaczeniu ze strony Stolnika.
6.Wiadomość o wypowiedzeniu wojny Rosji przez Napoleona.
7.Śmierć Jacka Soplicy.

Księga XI Rok 1812
1.Wkroczenie wojsk Napoleona do Rosji.
2.Stacjonowanie wojsk polskich w Soplicowie.
3.Nabożeństwo w dzień Najświętszej Panny Kwietniowej.
4.Publiczna rehabilitacja postaci Jacka Soplicy poczyniona przez Podkomorzego:
a)wskazanie na jego losy po zabójstwie Stolnika;
b)informacja o przyznaniu mu orderu kawalera Legii Honorowej;
5.Powtórne zaręczyny Tadeusza z Zosią.
6.Rozstrzygnięcie sporu o Kusego i Sokoła satysfakcjonujące dla obydwu stron.
7.Rozpoznanie w jednym z gości Hrabiego i serdeczne przywitanie go przez Sędziego.
8.Pojawienie się drugiej pary narzeczonych – Asesora i Tekli Hreczeszanki.

Księga XII Kochajmy się
1.Uczta zaręczynowa we dworze:
a)Wojski kuchmistrzem i marszałkiem dworu;
b)historia serwisu Wojskiego;
c)bogactwo i różnorodność potraw wzbudzające zachwyt gen. Dąbrowskiego;
d)pojawienie się Maćka nad Maćkami;
e)pojawienie się Gerwazego ze Scyzorykiem, który budzi ogólny podziw;
f)podarowanie Scyzoryka gen. Kniaziewiczowi;
g)krytycyzm Maćka w kwestii naiwnej wiary w pomoc Napoleona;
h)pojawienie się ostatniej pary narzeczonych: Rejenta i Telimeny;
i)krytyczna cena stroju i zachowania Rejenta przez Maćka i jego powrót do zaścianka;
j)ostateczne zerwanie więzów między Telimeną a Hrabim;
2.Uczta dla włościan na świeżym powietrzu:
a)przybycie gości z dworu na dziedziniec;
b)decyzja Tadeusza i Zosi o uszlachceniu poddanych
c)koncert Jankiela;
d)polonez prowadzony przez Podkomorzego;
e)biesiadowanie do późna;

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


  Dowiedz się więcej
1  Charakterystyka Telimeny
2  Inwokacja - analiza i interpretacja
3  Pan Tadeusz - romantyczna epopeja narodowaKomentarze
artykuł / utwór: Szczegółowy plan wydarzeń Pana Tadeusza    Tagi: