Charakterystyka Tadeusza
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
A Tadeusz? prostaczek! poczciwy chłopczyna!
Prawie dziecko! raz pierwszy kochać się zaczyna!

Zaś Sędzia w ten sposób wyraża się o synowcu:
Jestem bezdzietny, stary; ten dobry chłopczyna
Wszak to moja na świecie pociecha jedyna,
Przyszły dziedzic fortunki mojej.

Tak z kolei mówi o nim Gerwazy:
Tadeusza, od dziecka nieźmierniem polubił.
Uważałem, że gdy się z chłopiętami czubił,
Zawsze ich zbił;
(...) myśliłem: pod szczęśliwą gwiazdą
Urodził się ten chłopiec, szkoda, że Soplica!

Znamienne są również słowa Hrabiego:
Ale mi dał zbyt piękny przykład ten młodzieniec,
Sam dobrowolnie ślubny swój zrywając wieniec
I biegąc serca swego doświadczać w przeszkodach
Zmiennych losów, i w krwawych wojennych przygodach.Notice: Undefined variable: dane_x in /home/graffika/domains/klp.pl/public_html/klptest.php on line 757


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


  Dowiedz się więcej
1  Wątek działalności księdza Robaka
2  „Pan Tadeusz” – jako utwór romantyczny. Udowodnij, odwołując się do treści i formy dzieła Mickiewicza - plan wypracowania
3  Wątek sporu o zamekKomentarze
artykuł / utwór: Charakterystyka Tadeusza


    Tagi: