Obraz i ocena szlachty w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza - plan wypracowania - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
c) Mickiewicz dostrzega również zagrożenie, wynikające z przyjmowaniem mody zachodniej – krytykuje kosmopolityzm Telimeny i Hrabiego.

Zakończenie
„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza jest utworem, opisującym życie i obyczajowość stanu szlacheckiego. Pisany ze świadomością przyczyn upadku Polski, odsłania wady tego stanu, lecz jednocześnie łagodzi je, co jest zgodne z nadrzędną koncepcją utworu – powrotem do czasu świetności Polski i przypisaniu szlachcie znaczącej roli w odzyskaniu niepodległości. Obraz i ocena szlachty noszą znamiona optymizmu i podkreślają terapeutyczny sens dzieła, pisanego „ku pokrzepieniu serc”.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Wątek działalności księdza Robaka
2  „Pan Tadeusz” jako wizja kraju lat dziecinnych
3  Pan Tadeusz - cytatyKomentarze
artykuł / utwór: Obraz i ocena szlachty w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza - plan wypracowania    Tagi: