„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza i „Potop” Henryka Sienkiewicza – utwory pisane ku pokrzepieniu serc. Udowodnij tezę. Plan wypracowania - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Wstęp
„Pan Tadeusz” i „Potop” powstały w czasach szczególnie trudnych dla Polski. Dzieło Mickiewicza – kilka lat po klęsce powstania listopadowego, w czasach represji zaborcy, utwór Sienkiewicza – kilkadziesiąt lat później, kiedy to Polacy stopniowo tracili nadzieję i wiarę w to, że ich ojczyzna odzyska wolność. Obydwa dzieła mają charakter terapeutyczny i zostały napisane „ku pokrzepieniu serc”.

Rozwinięcie
1. „Pan Tadeusz”:
a) krótko scharakteryzuj sytuację Polaków w roku 1834, kiedy to ukazało się dzieło Mickiewicza – klęska powstania listopadowego, wzrost represji zaborcy, podział na kraj i emigrację, zatargi między emigrantami.

b) „Pan Tadeusz” jako utwór, wyrażający tęsknotę autora za ojczyzną. Powrót do czasów świetności Polski, które minęły. Mickiewicz utrwalił to, co powinno stanowić o tożsamości narodowej – tradycję, obyczaje i zwyczaje.

c) idealizacji ojczyzny – ukazanie Soplicowa jako ostoi Polskości, szlachty, która pomimo przywar i wewnętrznych konfliktów, potrafi się zjednoczyć przeciw wspólnemu wrogowi.

d) kreacja postaci Jacka Soplicy – dzieje bohatera mają charakter symboliczny i utożsamiają losy całego narodu polskiego. Są wskazówką i wzorem do dalszego działania dla Polaków, żyjących pod zaborami.

e) optymistyczna wymowa dzieła – „Pan Tadeusz” kończy się wzmianką o wyprawie wojsk Napoleona na Rosję, rozbudzając na nowo w sercach Polaków nadzieje na odzyskanie niepodległości. Starsze pokolenie szlachty kontuszowej ustępuje miejsca młodemu pokoleniu, mającemu nowoczesny światopogląd – przedstawicielami młodego pokolenia są Tadeusz i Zosia, w dniu ślubu nadający chłopom akt uwłaszczenia.

2. „Potop”:
a) pokrótce scharakteryzuj sytuację Polaków w roku 1884, kiedy to dzieło Sienkiewicza ukazało się drukiem (wieloletnia niewola Polaków pod zaborami, wzmożona rusyfikacja, brak wiary i nadziei w walkę o wolność ojczyzny).

b) utwór pisany ze świadomością poprawienia nastrojów patriotycznych wśród Polaków. Sienkiewicz chciał pokazać rodakom, że w historii Polski były równie straszne i rozpaczliwe epizody, lecz pomimo groźnej sytuacji Polacy potrafili odrodzić się i pokonać zło.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Biografia Adama Mickiewicza
2  Artyzm Pana Tadeusza
3  Rozmowa z Gerwazym - wywiad z bohaterem epopei Adama Mickiewicza.Komentarze
artykuł / utwór: „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza i „Potop” Henryka Sienkiewicza – utwory pisane ku pokrzepieniu serc. Udowodnij tezę. Plan wypracowania    Tagi: