Arkadyjskość przestrzeni nadniemeńskiej w ,,Panu Tadeuszu” oraz ,,Nad Niemnem”. Ziemia nadniemeńska jako Arkadia - plan wypracowania
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Wstęp
Wyjaśnij pojęcie „Arkadia”. Wskaż, że akcja „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, utworów powstałych w różnych epokach literackich, dzieje się nad Niemnem. Jakie znaczenie miały te miejsca dla autorów dzieł? Dla Mickiewicza był to szczęśliwy „kraj lat dziecięcych”. Orzeszkowa nad Niemnem szukała ukojenia i natchnienia. Jaki obraz nadniemeńskiej okolicy wyłania się z obu dzieł?

Rozwinięcie
1. Akcja obu utworów rozgrywa się w środowisku szlacheckim. Soplicowo z „Pana Tadeusza” jest symbolem „małej ojczyzny”, ostoją polskości, narodowej tradycji, obyczajów i kultury. Podobną rolę w „Nad Niemnem” spełniają zaściankowe Bohatyrowicze – mieszkańcy kultywują narodową tradycję, są świadomi swej narodowej tożsamości.

2. Dzieła rozpoczynają się od opisu piękna nadniemeńskiej ziemi.

3. Piękno nadniemeńskiego świata podkreślają niezwykle barwne, malarskie i bogate w szczegóły opisy przyrody. Utwory ukazują doskonałość świata natury, jej nieprzemijalność, cykliczność i harmonię. Natura jest przyjazna człowiekowi, wytycza rytm jego życia, a bohaterowie, którzy żyją z nią w zgodzie, miłują ziemię ojczystą i czerpią radość z życia.

4. Świat przedstawiony w obu dziełach jest wyidealizowany, jest dla ludzi mityczną krainą szczęśliwości. Jest to świat codzienności, zwykły, lecz zarazem magiczny, urzekający swym pięknem i spokojem.

Zakończenie
Jaki świat wyłania się z dzieł Mickiewicza i Orzeszkowej? Dlaczego ziemie nadniemeńskie można określić mianem Arkadii?

10 zdań, które pomogą Ci zatrzymać chłopaka przy sobie!                               
trajkotki.pl                                                    
                                                                                                     Dowiedz się więcej
1  „Pan Tadeusz” – jako utwór romantyczny. Udowodnij, odwołując się do treści i formy dzieła Mickiewicza - plan wypracowania
2  Charakterystyka porównawcza Hrabiego i Sędziego
3  Geneza „Pana Tadeusza”Komentarze
artykuł / utwór: Arkadyjskość przestrzeni nadniemeńskiej w ,,Panu Tadeuszu” oraz ,,Nad Niemnem”. Ziemia nadniemeńska jako Arkadia - plan wypracowania
  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)


  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz:
   

  Tagi: