Jacek Soplica – ksiądz Robak jako bohater romantyczny - klp.pl
Czas czytania: 4 min.Jacek Soplica – ksiądz Robak jako bohater romantycznyPoleca:

89 % użytkowników, liczba głosów: 36
Jak zgodnie orzekli badacze, to właśnie Bernardyn jest główną postacią Pana Tadeusza. Przede wszystkim dlatego, iż jego biografia jest najpełniejsza, najbardziej dynamiczna oraz dlatego, że zespala on wszystkie wątki (najmniej wątek sporu o zamek, choć to przecież on przyczynia się do śmierci właściciela budowli, a więc zapoczątkowuje całą historie). Na uznanie Jacka za głównego bohatera wpływać może także fakt, iż w rękopiśmiennej redakcji tytuł poematu miał brzmieć „Żegota”, a wiemy, że w utworze takim mianem określa się właśnie brat Sędziego. Jak słusznie zauważa Alina Witkowska (A. Witkowska, Romantyzm , Warszawa 2, s.) ma on niejako „dwie biografie”. Trzymając się tego podziału wskazać można zmianę, jaka zaszła w psychice bohatera.


Pierwszy życiorys odnosi się do młodego Jacka Soplicy. Jest to typowy szlachcic paliwowa, który, jak go określa Gerwazy:
sam nic nie posiadał prócz kawałka roli,
Szabli, i wielkich wąsów od ucha do ucha.

Dla konstrukcji charakterystyki bohatera romantycznego, którego kreacją jest w Panu Tadeuszu Jacek, znamienny jest fakt, że w tym czasie przeżywa on pierwszą prawdziwą miłość, którą zapałał do córki Stolnika Ewy Horeszkówny. Jest to iście romantyczna uczucie, gdyż, mimo że wzajemne, nie doczekało się szczęśliwego spełnienia, bowiem Jacek obawiał się dostania od ojca ukochanej „czarnej polewki”, a ją samą wydano za maż za Wojewodę. Nie zmieniło to jednak w niczym uczuć szlachcica, o czym może świadczyć fakt, iż interesował się dalszymi losami ukochanej, aby ostatecznie zaopiekował się jej córką, czyli Zosią.

W tym okresie życia głównego bohatera akcentuje się takie cechy jego charakteru jak: porywczość, butę, hardość, a przede wszystkim wybujałą dumę i ambicję. Wszystkie one wpędziły go z kolei w poczucie pychy, które potęgowała świadomość ogólnego szacunku, jaki wzbudzał. Dlatego też tak ciężko było mu znieść upokorzenie, którego doznał ze strony Stolnika. Poczuł się, co również znamienne dla bohatera romantycznego, odrzucony i niedoceniony. To właśnie urażona ambicja i chwilowe załamanie oraz rozgniewanie popchnęły go do zbrodni. Przy czym dla sprawiedliwej oceny postępowania należy dodać, że było to morderstwo w afekcie, a nie zaplanowana z zimną krwią zbrodnia. Jednakże na zawsze odmieniło losy Jacka – uznany za zdrajcę, postanawia wyjechać.


Gdy po wielu latach powraca w rodzinne strony jest już zupełnie inną osobą. Zazwyczaj do określenia charakteru tej zmiany używa się terminu ekspiacja, czyli oczyszczenie. Jacek wstępuje na drogę ekspiacji przyjmując: mnisi kaptur (wyrzeczenie się miłości) oraz imię Robaka (niszczenie w sobie pychy). W osobie Ks. Robaka niemal nie można się doszukać podobieństwa z Wąsalem. Takie odczucia ma również Gerwazy, który po ujawnieniu tożsamości przez Jacka mówi takie słowa:


strona:   - 1 -  - 2 - 

Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcejKomentarze: Jacek Soplica – ksiądz Robak jako bohater romantyczny

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 2018-10-10 14:11:05

Super stronka. Dzięki niej wiem o co chodzi w tym całym "Panu Tadeuszu"...


2018-10-05 19:36:35

Jacek Soplica jest NOWYM TYPEM BOHATERA ROMANTYCZNEGO. Jego cechy jako bohat. romantycznego: -wybitna indywidualność, -przeżywa niespełnioną miłość do Ewy Horeszkówny, niezrealizow.z powodu różnic klasowych, -przeżywa wewn. konflikty, -jest zbuntowany przeciw światu, złu, niesprawiedliw., niewoli narodowej, przesądom stanowym, -patriota poświęcający się w służbie dla ojczyzny, chce tym zmazać winę z młodości, -dokonuje się w nim przemiana wewn. po zabiciu Stolnika, jest postacią dynamiczną, -tajemniczy, działa w ukryciu, zrezygnow z życia prywatn. wstępując do zakonu. Jednak nie działa już samotnie, tylko wśród społ. agitując politycznie do wspólnej walki o wolność, wierzy w sens wspólnego działania - stąd Nowy TYP Bohatera Romantycznego


2018-09-28 18:03:26

w przeczynam opracawaniu brakuje mi wyekspanowania osobowości Jacka, oraz jego pózniejszych czunów. to jedyne uchybienie w tym opracowaniu, jednak moim zdanie strona jest najlepszym zbiorem opracowań , której czesto korzystam


2018-09-16 18:03:24

Myślę, że warto byłoby jeszcze dodać, iż spośród wcześniejszych Mickiewiczowskich kreacji, Robaka wyróżnia także końcowy sukces - poprzez spowiedź i zyskanie przebaczenia w oczach Gerwazego, a także poprzez ostateczne powodzenie w mobilizacji szlachty na przyjście wojsk napoleońskich, umiera na trwałe wpisawszy się społeczną świadomość. W odróżnieniu od, np., Konrada, skromny bernardyn jest sprawcą wydarzenia bezprecedensowego; umiera raczej jako narodowy bohater, niż zdrajca.


2018-09-16 15:39:46

zgadzam sie z gryzli... Jacek wygrał... odkupił swoje winy i w przeciwienstwie od konrada zmienił swoje zycie....