Jacek Soplica – ksiądz Robak jako bohater romantyczny - klp.pl
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Jak zgodnie orzekli badacze, to właśnie Bernardyn jest główną postacią Pana Tadeusza. Przede wszystkim dlatego, iż jego biografia jest najpełniejsza, najbardziej dynamiczna oraz dlatego, że zespala on wszystkie wątki (najmniej wątek sporu o zamek, choć to przecież on przyczynia się do śmierci właściciela budowli, a więc zapoczątkowuje całą historie). Na uznanie Jacka za głównego bohatera wpływać może także fakt, iż w rękopiśmiennej redakcji tytuł poematu miał brzmieć „Żegota”, a wiemy, że w utworze takim mianem określa się właśnie brat Sędziego. Jak słusznie zauważa Alina Witkowska (A. Witkowska, Romantyzm , Warszawa 2, s.) ma on niejako „dwie biografie”. Trzymając się tego podziału wskazać można zmianę, jaka zaszła w psychice bohatera.

Pierwszy życiorys odnosi się do młodego Jacka Soplicy. Jest to typowy szlachcic paliwowa, który, jak go określa Gerwazy:
sam nic nie posiadał prócz kawałka roli,
Szabli, i wielkich wąsów od ucha do ucha.

Dla konstrukcji charakterystyki bohatera romantycznego, którego kreacją jest w Panu Tadeuszu Jacek, znamienny jest fakt, że w tym czasie przeżywa on pierwszą prawdziwą miłość, którą zapałał do córki Stolnika Ewy Horeszkówny. Jest to iście romantyczna uczucie, gdyż, mimo że wzajemne, nie doczekało się szczęśliwego spełnienia, bowiem Jacek obawiał się dostania od ojca ukochanej „czarnej polewki”, a ją samą wydano za maż za Wojewodę. Nie zmieniło to jednak w niczym uczuć szlachcica, o czym może świadczyć fakt, iż interesował się dalszymi losami ukochanej, aby ostatecznie zaopiekował się jej córką, czyli Zosią.

W tym okresie życia głównego bohatera akcentuje się takie cechy jego charakteru jak: porywczość, butę, hardość, a przede wszystkim wybujałą dumę i ambicję. Wszystkie one wpędziły go z kolei w poczucie pychy, które potęgowała świadomość ogólnego szacunku, jaki wzbudzał. Dlatego też tak ciężko było mu znieść upokorzenie, którego doznał ze strony Stolnika. Poczuł się, co również znamienne dla bohatera romantycznego, odrzucony i niedoceniony. To właśnie urażona ambicja i chwilowe załamanie oraz rozgniewanie popchnęły go do zbrodni. Przy czym dla sprawiedliwej oceny postępowania należy dodać, że było to morderstwo w afekcie, a nie zaplanowana z zimną krwią zbrodnia. Jednakże na zawsze odmieniło losy Jacka – uznany za zdrajcę, postanawia wyjechać.

Gdy po wielu latach powraca w rodzinne strony jest już zupełnie inną osobą. Zazwyczaj do określenia charakteru tej zmiany używa się terminu ekspiacja, czyli oczyszczenie. Jacek wstępuje na drogę ekspiacji przyjmując: mnisi kaptur (wyrzeczenie się miłości) oraz imię Robaka (niszczenie w sobie pychy). W osobie Ks. Robaka niemal nie można się doszukać podobieństwa z Wąsalem. Takie odczucia ma również Gerwazy, który po ujawnieniu tożsamości przez Jacka mówi takie słowa:
Prawda! prawda! więc to ty? i tyżeś to, Jacku
Soplico? pod kapturem? żyłeś po żebracku!
Ty, którego pamiętam, gdy zdrowy, rumiany,
Piękny szlachcic, gdy tobie pochlebiały pany,
Gdy za tobą kobiety szalały! Wąsalu!
Nie tak to dawno! takeś zestarzał się z żalu!

Rzeczywiście jest Jacek starszy i nie chodzi tu tylko o wiek. Jest starszy, gdyż jest bogatszy w doświadczenia. Zupełnej zmianie ulega przez to jego system wartości. O ile kiedyś sprawy osobistego szczęścia były najważniejsze, o tyle teraz pracuje na rzecz ogółu, całego kraju. Uczuć patriotycznych nie odmawiano mu także w młodości, ale teraz znamienna jest pokora, z jaką spełnia swą misję – dawny Jacek Soplica nie omieszkałby pysznić się swoimi osiągnięciami. Właśnie pokora, tak jak kiedyś duma i wybujała ambicja, charakteryzuje teraz tego bohatera.

Zmiana tak wielka, jaka zaszła w tej postaci jest najważniejszą cechą, pozwalającą traktować go, jak bohatera romantycznego. Czyni tym samym jego biografię niezwykłą i wyjątkową. Przy czym znamienny jest tu również rys charakterystyczny dla polskiego romantyzmu, który, głównie z uwagi na sytuację polityczną kraju, miał specyficzny charakter. Rysem tym jest charakter owego oczyszczenia Jacka. Odbywa się ono bowiem na drodze służby ojczyźnie. Jacek zmazuje swoje grzechy, a więc złe czyny jednostkowe, działalnością emisarką, a więc na rzecz ogółu. W tym kontekście jego losy parabolizują się w przestrogę i naukę, jakiej udziela Mickiewicz Polakom. Przecież młody Soplica to typowy przykład zepsucia polskiej szlachty, którego rezultatem było osłabienie a ostatecznie rozbiór kraju. Wskazuje jednak poeta, że nie wszystko jest jeszcze stracone i że winy swoje można odkupić ciężka pracą na rzecz ojczyzny. Jest więc Jacek przykładem przede wszystkim polskiego bohatera romantycznego.


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Pan Tadeusz - streszczenie szczegółowe
2  Wątek sporu o zamek
3  Pan Tadeusz - romantyczna epopeja narodowaKomentarze: Jacek Soplica – ksiądz Robak jako bohater romantyczny

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 2010-03-11 20:58:36

Jacek Soplica jest NOWYM TYPEM BOHATERA ROMANTYCZNEGO. Jego cechy jako bohat. romantycznego: -wybitna indywidualność, -przeżywa niespełnioną miłość do Ewy Horeszkówny, niezrealizow.z powodu różnic klasowych, -przeżywa wewn. konflikty, -jest zbuntowany przeciw światu, złu, niesprawiedliw., niewoli narodowej, przesądom stanowym, -patriota poświęcający się w służbie dla ojczyzny, chce tym zmazać winę z młodości, -dokonuje się w nim przemiana wewn. po zabiciu Stolnika, jest postacią dynamiczną, -tajemniczy, działa w ukryciu, zrezygnow z życia prywatn. wstępując do zakonu. Jednak nie działa już samotnie, tylko wśród społ. agitując politycznie do wspólnej walki o wolność, wierzy w sens wspólnego działania - stąd Nowy TYP Bohatera Romantycznego


2009-03-16 21:57:37

może Jacek nie był bohaterem romantycznym, ale myślę, że na pewno był postacią pozytywnym... tak poza tym fajna stronka pomogła zrozumieć chociaż trochę "Pana Tadeusza"


2009-02-18 21:37:39

Zgadzam sie, Stronka swietna !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!'Pan Tadeusz' w jezyku XXI wieku Co sie baaaardzo przyda dzisiejszym 15-latkom :) Pozdrowienia!!!


2008-02-21 20:01:23

opracowanie w porządku, ale robaka nie do końca można nazwać bohaterem romantyczym,jego młodość nie pasuje to bohatera romantycznego, był żywym człowiekiem, prowadził hulaszcze życie i ożenił się, mimo że nie z ukochaną kobietą! jest to niezgodne z postacią romantyczną. poza tym nie buntuje się wobec Boga a jest skruszony i pokorny, działa rozważnie, nie jest targany uczuciami. choć z bohaterem romantycznym łączy go jeszcze tajemnicze życie, samotność, metamorfoza, nieszczęśliwa miłość, prometeizm- pośiwęcenie dla ogółu, dla dobra sprawy


2007-02-01 19:16:14

w przeczynam opracawaniu brakuje mi wyekspanowania osobowości Jacka, oraz jego pózniejszych czunów. to jedyne uchybienie w tym opracowaniu, jednak moim zdanie strona jest najlepszym zbiorem opracowań , której czesto korzystam
Streszczenia książek
Tagi: