„Pan Tadeusz” – jako skarbnica polskości, dzieło niezwykle ważne dla narodu polskiego - plan wypracowania - klp.pl
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Wstęp
„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza jest jednym z najwybitniejszych dzieł w literaturze polskiej, zarówno pod względem formy, jak i treści. Fabuła dzieła nawiązuje do polskiej tradycji, obyczajowości, jest świadectwem dawnej świetności narodu polskiego, nawiązuje do ważnych wydarzeń w dziejach Polski, dzięki czemu można określić je jako skarbnicę polskości.

Rozwinięcie
O doniosłości dzieła Mickiewicza świadczą następujące czynniki:
1. czas i okoliczności powstania utworu – „Pan Tadeusz” powstał w okresie niezwykle trudnym dla Polaków: Polska znajdowała się pod zaborami, a upadek powstania listopadowego sprawił, że Polacy stracili nadzieję na odzyskanie niepodległości. Mickiewicz napisał dzieło, będące wyrazem jego miłości do ojczyzny i tęsknoty za nią. Odwołał się do czasów świetności Polski, napełniając serca Polaków nadzieją i optymizmem.

2. Dzieło przenosi czytelnika w świat, który już nie istnieje i który jest znany współczesnym odbiorcom przede wszystkim z podręczników historii.

3. „Pan Tadeusz” przybliża obraz społeczeństwa polskiego, żyjącego w początkach XIX wieku. Jest doskonałym źródłem polskiej obyczajowości, kultury i zwyczajów, obowiązujących w tamtych czasach.

4. Mickiewicz ukazuje piękno świata szlacheckiego w przełomowym dla niego momencie – następuje zmierzch szlachty kontuszowej, która ustępuje miejsca młodemu pokoleniu, mającemu nowoczesne spojrzenie na pewne sprawy – Tadeusz i Zosia są zwolennikami idei równościowych i uwłaszczają chłopów.

5. Utwór nawiązuje do ważnych wydarzeń w dziejach Polski – do wyprawy wojsk Napoleona Bonaparte na Rosję i wiążących się z nią nadziei narodowo-wyzwoleńczych.

6. „Pan Tadeusz” jest wyrazem głębokiego patriotyzmu Mickiewicza, a Soplicowo – skarbcem polskiego dziedzictwa historycznego, narodowych symboli i polskiej tradycji.

7. Niewątpliwym atutem dzieła jest tło historyczne, przybliżające czytelnikowi ważne wydarzenia w dziejach Polski: Sejm Czteroletni, Konstytucję 3 Maja, Targowicę i rzeź Pragi. 8. „Pan Tadeusz” jest utworem doskonałym pod względem walorów literackich. Zwróć uwagę na formę dzieła, plastyczność języka, rozbudowane środki stylistyczne.


strona:   - 1 -  - 2 - 

Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Pan Tadeusz - streszczenie „w pigułce”
2  Wśród swoich i na obczyźnie. Świat Soplicowa i świat Paryża w Panu Tadeuszu - plan wypracowania
3  „Pan Tadeusz” – Zachwyt czy rozczarowanie? Przedstaw swoje przemyślenia, porównując treść, formę, konstrukcję i język "Pana Tadeusza" - plan wypracowaniaKomentarze: „Pan Tadeusz” – jako skarbnica polskości, dzieło niezwykle ważne dla narodu polskiego - plan wypracowania

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 

Streszczenia książek
Tagi: