„Pan Tadeusz” – Zachwyt czy rozczarowanie? Przedstaw swoje przemyślenia, porównując treść, formę, konstrukcję i język "Pana Tadeusza" - plan wypracowania - klp.pl
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
d) narrator jest wszechobecny, wszechwiedzący, wyraża uczucia i poglądy autora, często bywa z nim utożsamiany. Jest również świadkiem i uczestnikiem zdarzeń.

e) bohaterem zbiorowym „Pana Tadeusza” jest szlachta polska, żyjąca w początkach XIX wieku. Mickiewicz stworzył również niezwykle wyraziste i silnie zindywidualizowane kreacje bohaterów jednostkowych, tworząc ich barwne portrety psychologiczne.

4. Język:
a) „Pan Tadeusz” jest utworem wierszowanym, sylabicznym, każdy wers składa się z trzynastu zgłosek.

b) język utworu zbliżony jest do mowy potocznej, często przybiera formę gawędy. Jest niezwykle plastyczny, barwny, obrazowy i żywy.

c) Mickiewicz doskonale oddał malarskość opisów przyrody ojczystej. Opisy natury charakteryzują się drobiazgowością, dbałością o szczegóły.

d) „Pan Tadeusz” wyróżnia się bogactwem środków stylistycznych: rozbudowanych porównań, metafor, epitetów.

e) pisany jest piękną staropolszczyzną, można odnaleźć w nim liczne archaizmy.

Zakończenie
Analizując „Pana Tadeusza” pod względem treści, formy, konstrukcji i języka można stwierdzić, że utwór jest arcydziełem. Zastanów się, dlaczego kolejne pokolenia czytają dzieło Mickiewicza i jaki jest jego odbiór.


strona:   - 1 -  - 2 - 

Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Pan Tadeusz - streszczenie szczegółowe
2  Katalog bohaterów
3  Wątek działalności księdza RobakaKomentarze: „Pan Tadeusz” – Zachwyt czy rozczarowanie? Przedstaw swoje przemyślenia, porównując treść, formę, konstrukcję i język "Pana Tadeusza" - plan wypracowania

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 

Streszczenia książek
Tagi: