Jacek Soplica jako nowy typ bohatera romantycznego - plan wypracowania - klp.pl
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Wstęp
Zdefiniuj pojęcie bohatera romantycznego – jakie cechy były charakterystyczne dla tego typu bohatera literackiego, co odróżniało go od innych typów bohaterów literackich. W kreacji postaci Jacka Soplicy można odnaleźć wiele cech bohatera romantycznego, lecz jest on postacią oryginalną, posiadającą cechy indywidualne i stanowiącą swoiste novum jako bohater romantyczny.

Rozwinięcie
1. Cechy umożliwiające określenie Jacka Soplicy jako bohatera romantycznego:

a) aura tajemniczości – Jacek Soplica jest postacią zagadkową, skrytą, o nieznanej przeszłości, ukrywającą swą prawdziwą tożsamość i występującą w przebraniu. Narrator nie zna jego dziejów, lecz wielokrotnie sugeruje, że jest to postać tajemnicza.

b) poczucie głębokiego indywidualizmu – jest to bohater o niezwykłej biografii, odważny, zaradny i inteligentny. Wyróżnia się wrażliwością, a w podejmowaniu decyzji najczęściej kieruje się emocjami. Ma również ogromne poczucie moralności (wini się za śmierć Horeszki i Ewy, opiekuje się osieroconą Zosią, zasłania Hrabiego, odpokutowując w ten sposób swoje winy).

c) romantyczna, nieszczęśliwa miłość – w młodości Jacek Soplica zakochał się w Ewie Horeszkównie, lecz okazał się niegodnym jej ręki. Niespełniona miłość sprawiła, że nie potrafił zapomnieć o ukochanej i nie znalazł szczęścia u boku innej kobiety.

d) bunt wobec świata i powszechnie obowiązującym normom społecznym i obyczajowym – Jacek buntuje się przeciwko różnicom stanowym, które uniemożliwiły mu poślubienie ukochanej kobiety, występuje również w imię wolności, sprzeciwiając się zniewoleniu ojczyzny.

e) szaleństwo – stan ducha Jacka Soplicy po otrzymaniu czarnej polewki nie pozwala mu odzyskać wewnętrznego spokoju. Młodzieniec kieruje się urażoną dumą i pragnieniem zemsty i w przypływie gniewu zabija Horeszkę.

f) samotność – Jacek jest osobą samotną z przymusu i z wyboru. Po tym, jak Horeszko odmówił mu ręki Ewy, uciekł w samotność, szukając w niej ukojenia. Po zemście na Stolniku został potępiony przez okoliczną szlachtę. W poszukiwaniu sensu swego życia i odkupienia winy za zbrodnię dobrowolnie zrezygnował ze swego dotychczasowego życia, wstąpił do klasztoru i zmienił nazwisko, aby jako ksiądz Robak poświęcić się służbie ojczyźnie.

g) konflikt wewnętrzny – Jacek Soplica jest wewnętrznie rozdarty pomiędzy poczuciem własnej krzywdy u niesprawiedliwością świata a poczuciem winy za zamordowanie Stolnika. Pragnie ofiarnie służyć ojczyźnie, lecz jednocześnie ma świadomość, że jego działania mogą okazać się nieskuteczne.

2. Cechy odróżniające bohatera od modelu bohatera romantycznego:
a) przemiana wewnętrzna – Jacek Soplica przechodzi głęboką przemianę wewnętrzną. Z typowego szlacheckiego awanturnika i hulaki, pełnego pychy i buntu staje się człowiekiem pokornym i ofiarnym.

b) wyzbycie się romantycznego indywidualizmu – ksiądz Robak jest zupełnym przeciwieństwem dawnego Jacka – jest człowiekiem pokornym, cichym, anonimowym, całkowicie podporządkowującym swoją egzystencję sprawie, w imię której walczy.

c) przemiana wewnętrzna bohatera ma charakter symboliczny – ksiądz Robak staje się uosobieniem losu narodu, bohaterem, którego postępowanie powinno stanowić wzór dla Polaków, żyjących pod zaborami.

d) dojrzałość emocjonalna bohatera – Jacek Soplica w odróżnieniu od bohaterów romantycznych jest mężczyzną dojrzałym, w średnim wieku, wyciągającym odpowiednie wnioski ze swego młodzieńczego szaleństwa.

e) charakter śmierci bohatera – Jacek Soplica nie umiera śmiercią samobójczą, która była często nieodłącznym elementem biografii bohatera romantycznego. Jego śmierć jest śmiercią ofiarną, swoistym odkupieniem za zbrodnię, dokonaną na Stolniku – umiera w wyniku rany, odniesionej podczas potyczki z Moskalami, kiedy to zasłania własnym ciałem Hrabiego, krewnego Horeszki.

Zakończenie
Jacek Soplica jest bohaterem, którego można określić mianem bohatera romantycznego, lecz jego postać wykracza poza model tego typu bohatera literackiego. Zastanów się, co kreacja postaci Soplicy zyskała dzięki przemianie wewnętrznej.


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Pan Tadeusz - streszczenie szczegółowe
2  Piękno i urok „kraju lat dziecinnych” ukazane w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza - plan wypracowania
3  Artyzm Pana TadeuszaKomentarze: Jacek Soplica jako nowy typ bohatera romantycznego - plan wypracowania

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 

Streszczenia książek
Tagi: